Het draait allemaal om, licht,beweging,kleur en vorm. 

 

Het gaat over, herinneringen,gedachten,bezieling,rust en interpretatie.

 


 

It's all about,light,movement,color and shape.

 

It's a story about, thoughts, inspiration, tranquillity and interpretation.        

       

 

De zee behoort tot mijn aller-vroegste jeugdherinneringen en heeft mij (met zijn oerkrachten) nooit meer losgelaten.

 

Het is voor mij dan ook een onontkoombare leidraad in mijn werk; De Zee.

 


 

The sea is one of my very earliest childhood memories and has never left me since.

 

With all it's energy and primal powers the Sea is the inescapable guide-line in my work.